Tekst spinner

- af Thomas Jensen

Denne online tekstspinner er stadig i udviklingsfasen og er gjort frit tilgængelig "as is". Youth Portals I/S tager derfor intet ansvar for brugen eller konsekvenserne heraf. Under tekstfeltet kan du se en kort forklaring til, hvordan du spinner tekster med forskellige tilfældigheder.

Spinneren bygger på nogle datalogiske principper omkring fortolkere, hvilket er det interessante og motivationen i projektet for mig, så det kommer der måske et blog indlæg om en gang. Kan du til gengæld bruge spinneren i et SEO eller hvilken som helst anden sammenhæng, kommercielt eller ej, er du mere end velkommen.


Forklaring:
{ og } definerer en gruppe af tekststrenge adskildt af |, hvorfra en tilfældig streng skal bruges.
[ og ] definerer en grupper af tekststrenge adskildt af |, som skal vises i tilfældig rækkefølge.

Grupper:
Før tegnet "}", kan et tilhørsforhold defineres med tegnet "$":

En {mad med leverpostej|varm seng$gruppe} er {godt for maven|god at sove i$gruppe}.
Fordi "gruppe" er det samme begge steder, vil kun den første blive valgt tilfældigt, herefter vælges samme nummer i alle senere tilfælde.

Feedback kan sendes til webmaster@youthportals.dk